توربلغارستان وارنا

توربلغارستان وارنا در توربلغارستان وارنا کلیسای سنت Aleksander Nevski در مرکز صوفیه، بلغارستان، در برابر آسمان آبی با ابرهای رنگارنگ تور گشت و گذار بلغارستان مقصد اصلی اروپا توربلغارستان وارنا بلغارستان یکی از کشورهای پرطرفدار بالکان است که تقریبا هر راه ممکن است. از کوه های غبارآلود و خط ساحلی شبحش، به موسیقی متن فیلم … ادامه خواندن توربلغارستان وارنا