جاذبه های سوچی

سوچی یک شهر است که هر یک از انتظارات شما را برآورده می کند. شهر رفت و آمد مکرر روسیه از سوچی در سال 1838 توسط ناوگان دریای سیاه روسیه تاسیس شد. سوچی در دریای سیاه در جنوب روسیه مستقر است و نه تنها در آب و هوای نیمه گرمسیری واقع شده است، بلکه هر … ادامه خواندن جاذبه های سوچی