تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

2 شب و 3 روز هوایی


تاریخ رفت : 1 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل 2 تخته(هر نفر)3 تخته(هر نفر )
3 ستاره410/000410/000
4 ستاره510/000510/000
5 ستاره715/000665/000

 

 

تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

3 شب و 4 روز هوایی


تاریخ رفت : 1 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره460/000460/000
4ستاره600/000600/000
5ستاره910/000830/000

 

 

تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

2 شب و 3 روز هوایی


تاریخ رفت : 2 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره420/000420/000
4ستاره520/000520/000
5ستاره725/000675/000

 

 

تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

3 شب و 4 روز هوایی


تاریخ رفت : 2 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره450/000450/000
4ستاره595/000595/000
5ستاره900/000820/000

 

 

تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

2 شب و 3 روز هوایی


تاریخ رفت : 3 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره410/000410/000
4ستاره500/000500/000
5ستاره710/000665/000

 

 

تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

3 شب و 4 روز هوایی


تاریخ رفت : 3 مهر  ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره450/000450/000
4ستاره595/000595/000
5ستاره905/000820/000

 

 

 

تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

2 شب و 3 روز هوایی


تاریخ رفت : 4 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره430/000430/000
4ستاره530/000530/000
5ستاره735/000685/000

 

 

 

تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

3 شب و 4 روز هوایی


تاریخ رفت :4 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره500/000500/000
4ستاره645/000645/000
5ستاره950/000870/000

 

 

تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

2 شب و 3 روز هوایی


تاریخ رفت : 5 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل 2 تخته(هر نفر)3 تخته(هر نفر )
3 ستاره500/000500/000
4 ستاره600/000600/000
5 ستاره805/000755/000

 

 

تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

3 شب و 4 روز هوایی


تاریخ رفت : 5 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل 2 تخته(هر نفر)3 تخته(هر نفر )
3 ستاره535/000535/000
4 ستاره680/000680/000
5 ستاره985/000905/000

 

 

 

تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

2 شب و 3 روز هوایی


تاریخ رفت : 6 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل 2 تخته(هر نفر)3 تخته(هر نفر )
3 ستاره505/000505/000
4 ستاره605/000605/000
5 ستاره810/000760/000

 

 

تور مشهد


سفری به شهر امام رضا (ع)

3 شب و 4 روز هوایی


تاریخ رفت : 6 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل 2 تخته(هر نفر)3 تخته(هر نفر )
3 ستاره640/000640/000
4 ستاره785/000785/000
5 ستاره1/090/0001/010/000

 

 

جاذبه های مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *