روسیه

روسیه در زمینه گردشگری رشد سریعی از دوران شوروی داشته که گردشگران داخلی وبین اللملی به این کشور سوق می داده است. میراث فرهنگی غربی و گونه های طبیعی ،روسیه را بین مهم ترین مقصد گردشگری در جهان قرار میدهد. مسیرهای عمده توریستی در روسیه در اطراف حلقه طلایی شهرهای باستانی ،سفر در روخانه های … ادامه خواندن روسیه