جاذبه های سنت  پترزبورگ

سنت  پترزبورگ  یکی از بزرگترین شهرهای اروپا است. سنت پترزبورگ روسیه دارای ثروت واقعی از جاذبه ها و تجارب برای ارائه مسافران، از قصر های برجسته به موزه های جذاب ، از سفرهای قایق در امتداد رودخانه ها و کانال های قرون وسطایی شهر به پیاده روی در پی قله های ادبی و هنری سنت … ادامه خواندن جاذبه های سنت  پترزبورگ