تور کوش آداسی (ترکیه)


6 شب و 7 روز

پرواز آنادولوجت ()


ویژه تاریخ : 31 خرداد و 1 و 2 تیر ماه 1397


خدمات تور:

پرواز رفت و برگشت آنادولوجت به ازمیر – 6شب اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه نامه مسافرتی- 2 گشت شهری و خرید در کوش آداسی و یک گشت تمام روز در ازمیر

هتلدرجه دو تخته ( هر نفر ) یک تخته
BLUE VISTA HILL5* | ALL3/295/0004/095/000
BLUE VISTA HILL
(sea view)
5* | ALL3/395/0004/295/000
SEALIGHT RESORT5* | UALL3/995/0005/595/000
AMARA SEALIGHT ELITE HOTEL5* | UALL4/395/0006/395/000
PINE BAY5* | ALL4/495/0006/195/000
PINE BAY
(sea view)
5* | ALL4/595/0006/395/000

 

 

تور کوش آداسی (ترکیه)


6 شب و 7 روز

پرواز آنادولوجت ()


ویژه تاریخ : 24-25-26 خرداد ماه 1397


پکیج با 10 % تخفیف می باشد .


خدمات تور:

پرواز رفت و برگشت آنادولوجت به ازمیر – 6شب اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه نامه مسافرتی- 2 گشت شهری و خرید در کوش آداسی و یک گشت تمام روز در ازمیر

هتلدرجهدوتخته ( هر نفر ) یک تخته
PANORAMA HILL4* | ALL2/795/0003/495/000
PANORAMA HILL
(sea view)
4* | ALL2/995/0003/595/000
BLUE VISTA HILL5* | ALL3/695/0004/795/000
BLUE VISTA HILL
(sea view)
5* | ALL3/895/0005/095/000
EPHESUS PRINCESS 5* | UALL4/195/0005/595/000
PALM WINGS BEACH RESORT5* | ALL4/295/0005/695/000
FANTASIA 5* | ALL4/395/0005/795/000
EPHESUS PRINCESS5* | UALL4/495/0005/895/000
SEALIGHT RESORT5* | UALL4/495/0006/495/000
LE BLEU 5* | UALL4/595/0006/095/000
KORUMAR EPHESUS 5* | UALL4/595/0006/095/000
LE BLEU
(sea view)
5* | UALL4/695/0006/195/000
TUSAN5* | ALL4/695/0006/195/000
AMARA SEALIGHT ELITE HOTEL5* | UALL4/795/0006/995/000
TUSAN
(sea view)
5* | ALL4/795/0006/395/000
ARIA CLAROS5* | ALL4/795/0007/195/000
PINE BAY5* | ALL4/995/0006/995/000
PINE BAY
(sea view)
5* | ALL5/295/0007/495/000
AQUA FANTASY5* | ALL5/695/0007/695/000
SUNIS EFES ROYAL5* | UALL6/395/0008/795/000
SUNIS EFES ROYAL
(side sea view)
5* | UALL6/595/0009/145/000
SUNIS EFES ROYAL
(sea view)
5* | UALL6/795/0009/445/000
PALOMA PASHA5* | UALL8/195/00011/595/000
PALOMA PASHA
(sea view)
5* | UALL8/395/00011/895/000

 

تور کوش آداسی (ترکیه)


6 شب و 7 روز

پرواز آنادولوجت ()


ویژه تاریخ : 31 خرداد و 1 و 2 تیر ماه 1397


 

خدمات تور:

پرواز رفت و برگشت آنادولوجت به ازمیر – 6شب اقامت در هتل با صبحانه – ترانسفر فرودگاهی – راهنمای فارسی زبان – بیمه نامه مسافرتی- 2 گشت شهری و خرید در کوش آداسی و یک گشت تمام روز در ازمیر

هتلدرجهدو تخته ( هرنفر ) یک تخته
PANORAMA HILL4* | ALL2/895/0003/595/000
PANORAMA HILL
(sea view)
4* | ALL3/095/0003/795/000
BLUE VISTA HILL5* | ALL3/895/0004/995/000
BLUE VISTA HILL
(sea view)
5* | ALL4/095/0005/295/000
EPHESUS PRINCESS5* | UALL4/395/0005/895/000
EPHESUS PRINCESS
(main building)
5* | UALL4/495/0005/995/000
SEALIGHT RESORT5* | UALL4/495/0006/595/000
FANTASIA5* | ALL4/595/0006/195/000
PALM WINGS BEACH RESORT5* | ALL4/795/0006/495/000
LE BLEU5* | UALL4/795/0006/495/000
KORUMAR EPHESUS5* | UALL4/795/0006/495/000
AMARA SEALIGHT ELITE HOTEL5* | UALL4/795/0006/995/000
LE BLEU
(sea view)
5* | UALL4/895/0006/595/000
TUSAN5* | ALL4/895/0006/595/000
TUSAN
(sea view)
5* | ALL4/995/0006/795/000
ARIA CLAROS5* | ALL4/995/0007/595/000
PINE BAY5* | ALL5/595/0007/995/000
PINE BAY
(sea view)
5* | ALL5/995/0008/595/000
AQUA FANTASY5* | ALL6/095/0008/295/000
SUNIS EFES ROYAL5* | UALL7/195/0009/995/000
SUNIS EFES ROYAL
(side sea view)
5* | UALL7/495/00010/395/000
SUNIS EFES ROYAL
( sea view )
5* | UALL7/695/00010/795/000
PALOMA PASHA5* | UALL8/795/00012/395/000
PALOMA PASHA
( sea view )
5* | UALL8/995/00012/695/000

 

درباره کوش آداسی

 

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.