تور گرجستان


3شب و 4روز تفلیس

پرواز قشم ایر()


روزهای پرواز یک شنبه ها و چهارشنبه ها


خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت ، استقبال فرودگاهی ، اقامت در هتل با صبحانه ، بیمه مسافرتی


هتلدرجه هرنفر در اتاق دوتختههرنفر در اتاق یک تخته
KAVELA3*
BB
1/015/0001/140/000
POLO / HILTOP
VARKETELI
3*
BB
1/045/0001/100/000
GREMI3*
BB
1/120/0001/345/000
VILTON / GOLDEN
PALACE / GRAKO
4*
BB
1/180/0001/470/000
LPLAZA / GNG4*
BB
1/210/0001/525/000
DOLABAURI / IVERIA INN4*
BB
1/230/0001/485/000
CITY CENTER4*
BB
1/260/0001/625/000
AMBASSADORI / AMERI4*
BB
1/300/0001/925/000
GALLERY PALACE4*
BB
1/370/0001/845/000
KALASI4*
BB
1/415/0001/680/000
PREFERNCE4*
BB
1/500/0002/105/000
HOLIDAY INN4*
BB
1/650/0002/410/000
MERCURE4*
BB
1/720/0002/545/000
THE BILTMORE5*
BB
1/995/0003/095/000
RADISSON BLU5*
BB
2/020/0003/150/000

 

 

تور گرجستان


4شب و 5روز تفلیس

پرواز قشم ایر ()


روزهای پرواز یک شنبه ها و چهارشنبه ها


خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت ، استقبال فرودگاهی ، اقامت در هتل با صبحانه ، بیمه مسافرتی


هتلدرجههرنفر دراتاق دوتختههرنفر در اتاق یک تخته
KAVELA3*
BB
1/060/0001/225/000
POLO / HILTOP
VARKETELI
3*
BB
1/095/0001/170/000
GREMI3*
BB
1/195/0001/500/000
VILTON / GOLDEN
PALACE / GRAKO
4*
BB
1/280/0001/665/000
LPLAZA / GNG4*
BB
1/315/0001/735/000
DOLABURI / IVERIA INN4*
BB
1/345/0001/680/000
CITY CENTER4*
BB
1/380/0001/865/000
AMBASSADORI / AMERI4*
BB
1/435/0002/270/000
GALLERY PALACE4*
BB
1/525/0002/160/000
KALASI4*
BB
1/590/0001/940/000
PREFERENCE4*
BB
1/700/0002/510/000
HOLIDAY INN4*
BB
1/905/0002/915/000
MERCURE4*
BB
1/995/0003/095/000
THE BILTMORE5*
BB
2/360/0003/830/000
RADISSON BLU5*
BB
2/400/0003/830/000

 

 

تور گرجستان


7شب و 8روز تفلیس

پرواز قشم ایر ()


روزهای پرواز یک شنبه ها و چهارشنبه ها


خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت ، استقبال فرودگاهی ، اقامت در هتل با صبحانه ، بیمه مسافرتی


هتلدرجههرنفر در اتاق 2 تختههر نفر در اتاق یک تخته
KAVELA3*
BB
1/180/0001/470/000
POLO / HILTOP
VARKETELI
3*
BB
1/245/0001/375/000
GREMI3*
BB
1/425/0001/955/000
VILTON / GOLDEN
PALACE / GRAKO
4*
BB
1/570/0002/245/000
LPLAZ /GNG4*
BB
1/630/0002/370/000
DOLABAURI / IVERIA INN4*
BB
1/680/0002/275/000
CITY CENTER4*
BB
1/745/0002/595/000
AMBASSADORI / AMERI4*
BB
1/840/0003/305/000
GALLERY PALACE4*
BB
2/000/0003/110/000
KALASI4*
BB
2/115/0002/725/000
PREFERNCE4*
BB
2/305/0003/720/000
HOLIDAY INN4*
BB
2/660/0004/430/000
MERCURE4*
BB
2/820/0004/750/000
THE BILTMORE5*
BB
3/465/0006/035/000
RADISSON BLU5*
BB
3/530/0006/165/000

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.