جاذبه های آنتالیا

آنتالیا به نظر می رسد نام یک پری دریایی در میان آب های آبی و در آسمان درخشان باشد. آنتالیا هشتمین شهر پرجمعیت در ترکیه است . خوشبختانه برای گردشگران بسیار قابل دسترس است. شهر آنتالیا به عنوان “Attaleia” تاسیس شد . به نام بنیانگذار Attalos دوم پادشاه Pergamon که پایه های خود را در … ادامه خواندن جاذبه های آنتالیا