جاذبه های بیروت (لبنان)

جاذبه های بیروت (لبنان)Reviewed by شایان هشترودی on Jul 19Rating: 5.0بیروت پایتخت و بزرگترین شهر لبنان است. هیچ سرشماری جمعیتی اخیر انجام نشده است، اما در سال 2007 تخمین ها از اندکی بیش از 1 میلیون تا اندکی کمتر از 2 میلیون نفر به عنوان بخشی از بیروت بزرگ تشکیل شده است. پایتخت لبنان  به … ادامه خواندن جاذبه های بیروت (لبنان)