روسیه

روسیه در زمینه گردشگری رشد سریعی از دوران شوروی داشته که گردشگران داخلی وبین اللملی را به این کشور سوق داده است. میراث فرهنگی غربی و گونه های طبیعی ، روسیه را بین مهم ترین مقاصد گردشگری در جهان قرار میدهد. مسیرهای عمده توریستی در روسیه در اطراف  شهرهای باستانی و سفر در روخانه های بزرگ … ادامه خواندن روسیه