تور کیش


سفری به جزیره دلفین ها

2شب و 3 روز هوایی


تاریخ رفت : 1 مهر ماه


خدمات :

پرواز رفت و برگشت -2شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره375/000355/000
4ستاره420/000400/000
5ستاره625/000540/000

 

تور کیش


سفری به جزیره دلفین ها

3 شب و 4 روز


تاریخ رفت : 1 مهر ماه


خدمات :

رفت و برگشت -3 شب اقامت در  هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره410/000375/000
4ستاره470/000435/000
5ستاره775/000645/000

 

تور کیش


سفری به جزیره دلفین ها

2 شب و 3 روز


تاریخ رفت : 2 مهر  ماه


خدمات :

رفت و برگشت -2 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر) 3تخته(هر نفر)
3ستاره370/000350/000
4ستاره415/000395/000
5ستاره505/000530/000

 

تور کیش


سفری به جزیره دلفین ها

3 شب و 4 روز


تاریخ رفت: 2 مهر ماه


خدمات :

رفت و برگشت -3 شب اقامت در هتل همراه با صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره395/000360/000
4ستاره455/000425/000
5ستاره585/000510/000

 

تور کیش


سفری به جزیره دلفین ها

2 شب و 3 روز


تاریخ رفت : 3 مهر ماه


خدمات :

رفت و برگشت -2 شب اقامت در هتل همراه با صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره360/000340/000
4ستاره405/000380/000
5ستاره495/000445/000

 

تور کیش


سفری به جزیره دلفین ها

3 شب و 4 روز


تاریخ رفت: 3 مهر  ماه


خدمات :

رفت و برگشت -3 شب اقامت در هتل همراه با صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره415/000380/000
4ستاره475/000440/000
5ستاره605/000530/000

 

تور کیش


سفری به جزیره دلفین ها

2 شب و 3 روز


تاریخ رفت : 4 مهر  ماه


خدمات :

رفت و برگشت -2 شب اقامت در هتل همراه با صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره400/000380/000
4ستاره445/000425/000
5ستاره535/000485/000

 

تور کیش


سفری به جزیره دلفین ها

3 شب و 4 روز


تاریخ رفت : 4 مهر  ماه


خدمات :

رفت و برگشت -3 شب اقامت در هتل همراه با صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره460/000425/000
4ستاره520/000485/000
5ستاره650/000575/000

 

تور کیش


سفری  به جزیره دلفین ها

2 شب و 3 روز


تاریخ رفت: 5 مهر  ماه


خدمات :

رقت و برگشت -2 شب اقامت در هتل همراه با صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره440/000420/000
4ستاره485/000460/000
5ستاره575/000525/000

 

تور کیش


سفری به جزیره دلفین ها

3 شب و 4 روز


تاریخ رفت : 5 مهر  ماه


خدمات :‌

رفت و برگشت – 3 شب اقامت در هتل همراه با صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره490/000450/000
4ستاره550/000515/000
5ستاره680/000605/000

 

تور کیش


سفری به جزیره دلفین ها

2 شب و 3 روز


تاریخ رفت : 6 مهر ماه


خدمات :

رفت و برگشت -2 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره465/000445/000
4ستاره510/000490/000
5ستاره600/000550/000

 

تور کیش


سفری به جزیره دلفین ها

3 شب و 4 روز


تاریخ رفت : 6 مهر ماه


خدمات :

رفت و برگشت -3 شب اقامت در هتل به همراه صبحانه


هتل2تخته (هر نفر)3تخته(هر نفر)
3ستاره650/000615/000
4ستاره715/000675/000
5ستاره840/000765/000

 

درباره جزیره کیش

2 نظر در مورد «تور کیش»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *